Phao Mực Nước Dùng Cho Các Ngành Công Nghiệp
Phao Mực Nước Dùng Cho Các Ngành Công Nghiệp

Phao Mực Nước Dùng Cho Các Ngành Công Nghiệp

Liên hệ

Phao mức nước sử dụng trong nước thải công nghiệp , chiệu nhiệt độ lên đến 80 độ C ,Ampe =18


Phao mức nước sử dụng trong nước thải công nghiệp , chiệu nhiệt độ lên đến 80 độ C ,Ampe =18