Đang tải dữ liệu ...

Sục khí chìm Inox 304 (VN)

Phao nước thải sinh hoạt Bơm chìm nhập khẩu Henglong (Grampus) nhập khẩu Đài loan 100% có đầy đủ CO và CQ , gắn Sục khí chìm Inox 304 (VN) giá tốt cạnh tranh. Sục khí Inox 304 chống ăn mòn , có thể làm khuấy trộn , chống lắng Sục khí bằng gang dễ bị ăn mòn dẫn đến lượng khí yếu ảnh hưởng đến công trình chi phí giá thành cao hơn.

Phao nước thải sinh hoạt 

Bơm chìm nhập khẩu Henglong (Grampus) nhập khẩu Đài loan 100% có đầy đủ CO và CQ , gắn Sục khí chìm Inox 304 (VN) giá tốt cạnh tranh.
Sục khí Inox 304 chống ăn mòn , có thể làm khuấy trộn , chống lắng
Sục khí bằng gang dễ bị ăn mòn dẫn đến lượng khí yếu ảnh hưởng đến công trình chi phí giá thành cao hơn.

Bình luận


THÊM BÌNH LUẬNDanh mục tin tức